/محصولات گاز عادل
محصولات گاز عادل ۱۳۹۶-۹-۴ ۰۹:۳۶:۳۲ +۰۰:۰۰

انواع گاز طبی و غیر طبی

شرکت تولیدی گاز و باند عادل نوین سپاهان تولیدکننده با کیفیت ترین محصولات باند و گاز طبی و غیر طبی ، انواع باند های پانسمان و باند سوختگی ، باند کشی ، باند زخم بندی و  انواع پد الکلی با به کارگیری از دانش فنی و تکنولوژی روز در کشور می باشد.