/درباره ما
درباره ما ۱۳۹۶-۹-۴ ۱۰:۳۲:۴۴ +۰۰:۰۰

درباره شرکت باند و گاز عادل نوین سپاهان بیش تر بدانید

 عادل نوین سپاهان

شرکت باند و گاز عادل نوین سپاهان از لحاظ کیفیت محصولات تولیدی خود از جایگاه خاصی برخوردار است . اجرای سیستم مدیریت کیفیت در پروسه تولید گاز و باند ، پنبه و پد الکلی خود باعث افزایش کیفیت و کمیت تولید و کاهش ضایعات در این کارخانه گردیده است. اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت تعریف شده و پروژه های بهبود با استفاده از سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت مطابق با ایزو ۹۰۰۱ و  سیستم مدیریت خاص تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی ایزو ۱۳۴۸۵ با موفقیت پیش می برد. همچنین شرکت گاز و باند عادل نوین سپاهان با پذیرش اصل بهبود مستمر به عنوان بهترین راهکارها در رسیدن به حداکثر کارایی مدیریت و فرآیند های تولید و دستیابی به افزایش و رقابت پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتری موفق بوده است.

استراتژی ها شرکت باند و گاز عادل نوین سپاهان:

 • افزایش رضایت مشتریان و حرکت در جهت رعایت نمودن قوانین ملی و بین المللی
 • بهبود مستمر فرآیندها و محصولات

 • کاهش ریسک محصولات
 • استفاده از دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا در جهت توسعه صنعتی

پیام مدیرعامل

  برترین اهداف شرکت باند و گاز عادل نوین سپاهان

افزایش تولید محصولات با کیفیت مطابق با سیستم استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۳۴۸۵ و رسیدن به حداکثر کارایی با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا از مهم ترین راهکارهای عادل نوین سپاهان جهت رضایت مشتریان است.

  hover_image

  شرکت گاز و باند عادل نوین سپاهان

  hover_image

  شرکت گاز و باند عادل نوین سپاهان